Du er altid velkommen til at ringe til os! 📞

+20 års erfaring​

Autoriseret installatør​

Sans for detaljen​

GARANTIORDNING

DS GARANTI

Sønderup Smedie & VVS er medlem af DS Håndværk & Industri.

Dette er din sikkerhed som forbruger, idet alle DS Håndværk & Industris medlemmer er omfattet af DS GARANTI. 

DS GARANTI sikrer, at en privat kunde, som indbringer en sag for Håndværkets Ankenævn

- og får medhold - får rettet det fejlbehæftede arbejde.

Det gælder også i tilfælde, hvor den udførende virksomhed måtte være lukket eller ude af stand til at rette fejlen,

idet en anden virksomhed i ordningen i dette tilfælde udfører arbejdet uden beregning for kunden.

Dækker udgifter op til 75.000 kr.

DS-garantien dækker beløb på op til 75.000 inklusiv moms.

Og selv om den virksomhed du klager over for eksempel ophører,

får du alligevel udbedret eventuelle fejl eller mangler op til beløbsgrænsen.

Arbejdet udføres så blot af en anden virksomhed under ordningen.

Læs mere om DS GARANTI her.

VÆLG DIN INSTALLATØR MED OMHU - SÅ ER DU GARANTERET MOD FEJL!

Sønderup Smedie & VVS » Sønderupvej 15, 4200 Slagelse » Tlf. 58 26 70 83 » CVR: 18351498 » E-mail: steen@soenderup-vvs.dk